начало

мит

 

Арахна била млада и много хубава девойка. Била прекрасна тъкачка. Тъканите на Арахна били толкова ефирни, че дори нимфите се събирали да им се любуват. Арахна се възгордяла и се провикнала, че може да победи в това изкуство, дори самата покровителка на тъкачите, изкуството и занаятите Атина. Преобразена като старица, Атина Палада се появила пред нея и я посъветвала да си вземе думите обратно и да се извини. Арахна, обаче не отстъпвала и настоявала да направят състезание. Състезавали се двете и, макар че Арахна се проявила блестящо, боговете присъдили победата на Атина. Арахна се засрамила и решила да се обеси на едно дърво. Богинята, ядосана много от дързостта на тъкачката, я ударила с кросното и я проклела да се превърне в паяк, вечно да виси на своето платно и никога да не успее да го довърши. Така Арахнa била наказана и превърната в паяк, заради безумството си и своята дързост.

 

магазин