тъкачество...

начало

 

 

 

Ако се интересувате от историята на тъкането, създаването на тъканите и устройството на стана, можете да прочетете "Магията на нишката" от Вера Керелезова - Гл. уредник, етнолог в НИМ, експерт по проекта Cultrural.

 

 

магазин